środa, 11 kwietnia 2018

RANY BOSKIE I LUDZKIE – ROZWAŻANIA WIELKANOCNE

W tych rozważaniach chciałbym podjąć temat łączności ran Boskich i ludzkich.

Można stwierdzić, że w wyniku kampanii życia nasze dusze mogą zostać ranne. Te rany mogą przybierać różne formy i różnymi czynnikami mogą być spowodowane. Mogą to być rany uczuciowe, osobiste, zawodowe, wynikające z życia społecznego, politycznego czy gospodarczego. Wszędzie tam, gdzie doszło do procesów, które w jakiś sposób sprawiły, że człowiek został zraniony. Chodzi o rany duchowe, wewnętrzne. Jeśli weźmiemy pod uwagę rany zewnętrzne np. stłuczone kolana, widocznym jest, że normalne funkcjonowanie człowieka jest możliwe wtedy, gdy te rany się zabliźnią. Należy więc opatrywać je, aż do momentu, gdy się zagoją, wtedy człowiek odzyskuje pełną sprawność oraz uśmiech na twarzy. Wyraża wdzięczność tym, którzy pomogli mu wrócić do jak najlepszej kondycji, zdrowia. Czy inaczej miałyby się mieć sprawy z ranami wewnętrznymi? Jak funkcjonuje człowiek, który tych ran nie opatrzył albo któremu tych ran nie opatrzono? Jeśli mijają lata, a one są otwarte, jątrzą się, nie zagoiły się, czy człowiek może wtedy funkcjonować normalnie? Czy może powiedzieć, że jest w pełni kondycji i zdrowia, a na jego twarzy widnieje autentyczny uśmiech? O dzisiejszej cywilizacji, najczęściej w imię konsumpcjonizmu wymazującej pojęcie grzechu, można powiedzieć, że jest wręcz ranotwórcza. Przedstawia świat braku zasad i karykaturalnej pełni wolności za darmo, prowadząc tym samym ludzi na manowce. To powoduje mnóstwo zranień, a jednocześnie nie pozostawia wskazówek jak wyleczyć te rany. W tę rzeczywistość wchodzi Chrystus Zmartwychwstały i ukazuje rany swoim uczniom (J 20,19-29). Jak pisze prorok Izajasz: "w Jego ranach jest nasze zdrowie" (Iz 53,5) oraz "posłał mnie by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom" (Iz 63, 1-2). Liturgia Wielkiej Soboty, Wigilii Paschalnej również to podkreśla, gdy kapłan na paschale umieszcza 5 symbolicznych gwoździ w formie krzyża, mówiąc: "Przez swoje święte rany jaśniejące chwałą niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. Amen", po czym zapala paschał od nowego ognia mówiąc: "Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów".

Życzę nam wszystkim, którzy w wyniku batalii życia, odnieśliśmy rany na duszy, byśmy wiedzieli że wyleczyć je może, wraz ze swymi wiernymi sanitariuszami poprzez sakramenty, tylko prawdziwie Zmartwychwstały Pan, Alleluja!

Autor: Piotr Motyka, Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka RP 2018.

sobota, 17 lutego 2018

TĘSKNOTA ZA BOGIEM - ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE

Czym jest tęsknota? Czymś, co budzi w nas nostalgiczne uczucie tego, że coś powinniśmy zrealizować w naszym Życiu. Za czym tęsknimy? Mówi się, że serce kształtuje się według tego, co kocha. Można powiedzieć także, że jesteś tym, co jesz, czyli jeżeli w wymiarze duchowym karmisz się tym, co dobre, jesteś dobry, jeśli zaś tym, co złe, jesteś zły. Bywa, że nasza tęksnota jest w ogóle niezlokalizowana, tęsknimy, ale nie wiemy za czym, przez co nie dajemy możliwości realizacji i ujścia tej tęsknocie. W liturgii Świętego Kościoła Katolickiego są szczególne okresy, które pozwalają nam zlokalizować i zrealizować naszą największą tesknotę, tęsknotę za Bogiem.

Czas Adwentu i Wielkiego Postu to szczególne okresy w Życiu Ludzi Wierzących. Jest to czas, w którym podejmujemy postanowienia, które mają na celu przede wszystkim uświadomić nam, że Bóg jest w naszym Życiu najważniejszy. Jest na pierwszym miejscu, żeby wszystko inne było na właściwym miejscu. Uwydatnia się w tym szczególna tęsknota za Jezusem Chrystusem. W okresie Adwentu staramy się jak najlepiej przygotować na narodzenie Pana. Jezus daje nam jednak pewność, że nasza tęsknota zostanie zrealizowana. Wiemy, że 25 grudnia gdy wybrzmi: Gloria in excelsis Deo, zwieńczeniem naszej tęsknoty będzie wyczekiwane spotkanie z narodzonym Bogiem, który nasze serca wypełni Radością. Również w okresie Wielkiego Postu, czterdziestodniowy okres wyrzeczenia pozwala nam uświadomić tęsknotę Ludzi za Stwórcą. I tu jednak mamy zapewnienie Chrystusa, że ta tęsknota znajdzie wypełnienie. W Dzień Zmartwychwstania wybrzmi: "Alleluja", a Zmartwychwstały Jezus obdarzy nas Wiarą, Nadzieją i Miłością. Pięknie u Rosjan nazywa się Niedziela – Воскресение (Woskresienie), co znaczy Zmartwychwstanie. Opisując te szczególne okresy Roku Liturgicznego dochodzimy do rozważań dotyczących momentu, na który te okresy w ciągu Życia nas przygotowują, czyli na Paruzję. W jednej z pielgrzymkowych pieśni śpiewamy: "Gdy kiedyś Pan powróci znów (...) Gdy święci swój opuszczą grób (...) abyśmy też tam byli." Wtedy dopiero w pełni zrealizuje się i zniknie nasza największa tęsknota za Bogiem. Warto wierzyć i wierzymy w to naprawdę!

Owocnego czasu Wielkiego Postu i przygotowań do Świąt Wielkanocnych niech tęsknota za Jezusem wraz z innymi przyziemnymi pomocami, jak exampli gratia zdrapka wielkopostna, motywują nas do jak najpiękniejszego przygotowania do spotkania za 40 dni ze Zmartwychwstałym Chrystusem.

Autor: Piotr Motyka, Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka RP 2018.

niedziela, 17 grudnia 2017

POLSKA NIEPOKONANA CZ.2 JAK MAMY ZWYCIĘŻAĆ?

W tym momencie chciałbym przedstawić własne rozważania. Walka prowadzona z tymi czynnikami, które według chcących nas pokonać stanowi o naszej mocy, powinna być dla nas wyraźną wskazówką, o co mamy dbać i do czego przywiązywać szczególną wagę, gdyż jest to rzeczywiście siłą polskiego narodu. Wiemy, że te formy walki są ciągle prowadzone, chociaż w inny sposób, być może bardziej wyrafinowany, ale przez to mogący nas zaskoczyć, więc nie dajmy się zaskoczyć. Oto analogiczne wskazania, co do tego, jaka powinna być Polska Niepokonana, a więc zaczynamy...

O co każdy Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej powinien szczególnie dbać?

 • Kościół Święty
 • szkolnictwo
 • narodowa kultura i sztuka
 • kształtowanie się elit
 • nie podążanie za opłacanymi zdrajcami

Co powinno być dla nas podstawą narodowej egzystencji?

 • Wiara Katolicka
 • polska kultura wysoka
 • polska sztuka
 • polski język

Oczywiście wszystko to wymaga przełożenia na naszą codzienność. Dbajmy więc o to, by Kościół Święty się rozwijał, a nade wszystko nie atakujmy, tylko brońmy. Bądźmy wdzięczni Kościołowi za bycie strażnikiem naszej wolności. Niech co do tej postawy panuje narodowy konsensus. Wspierajmy rozwój szkolnictwa. Nie pozwólmy by w polskiej szkole, polskie dzieci były wynaradawiane z Polskości. Wspierajmy rozwój naszej narodowej kultury i sztuki. Mamy cudowny kod kulturowy, nie musimy go importować, możemy go za to eksportować. Dbajmy o to, by w naszej Polsce, dominowała polska kultura i sztuka, polski sposób myślenia i wspierani byli polscy artyści. Dbajmy o to, by mogły ukształtować się nowe elity. Polska elita była na przestrzeni lat eksterminowana przez nazistów i komunistów, po to by Polska nigdy się nie odrodziła. Dziś, by się odrodzić potrzebujemy nowej elity, ale i szacunku dla elit. Wspierajmy nasze orły, gdyż ich awans ciągnie w górę nas wszystkich, nie ściągajmy ich w dół, nie blokujmy, pozwólmy rozwinąć skrzydła naszym nowym elitom. Nie dajmy się zwodzić opłacanym zdrajcom Polski. Cały ten nurt antynarodowy, antypatriotyczny, antypolski, to zdrajcy, którzy wpisują się w dziedzictwo nazistowskie i komunistyczne w naszej dzisiejszej Polsce. Rozpoznajmy ich i nie dajmy im posłuchu, gdyż można myśleć, że na ich konta wpływają przelewy z tytułem "Za zdradę Polski".


Bądźmy wdzięczni za to, że jesteśmy Niepodlegli i szczególnie doceniajmy możliwość:

 • uczestniczenia w nabożeństwach w języku polskim
 • uczęszczania do szkół
 • gromadzenia się w stowarzyszeniach
 • chodzenia do polskich restauracji i kin
 • czytania polskiej prasy i wydawania polskich książek
 • zdobywania wiedzy i utrzymywania się na poziomie kultury wysokiej


To wskazania dla wolnych Polaków. Wierzymy, że ta wolność będzie stawać się udziałem wszystkich Rodaków. Bądźmy Polską Niezwyciężoną, dla nas, ale i dla tych, którzy przed nami lali krew, byśmy dziś byli wolni. Wiedzmy co naszą mocą. Czołem Polsce Niepokonanej!


Autor: Piotr Motyka, Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka RP 2017.

POLSKA NIEPOKONANA CZ.1 JAK MAMY ZWYCIĘŻAĆ?

Do napisania niniejszego tekstu zainspirował mnie rewelacyjny artykuł p. Agnieszki Żurek "Sierp, młot i swastyka" zamieszczony w rubryce "Z kotła dziejów" w 46 numerze "wSieci Historii" z marca 2017 RP, którego temat przewodni brzmiał "Dumna i piękna. Polska na przestrzeni wieków niezwyciężona". Chciałbym rozłożyć ten artykuł na czynniki pierwsze i dołożyć pewne rozważania, dotyczące naszej dzisiejszej sytuacji, a więc zaczynamy...

Środki stosowane przez okupantów wobec Polski przez lata były właściwie niezmienne. W próbach wynaradawiania Polaków, komuniści sięgali po wzorce urzędników rosyjskiego caratu, natomiast naziści do wzorców pruskich. Oto sposoby walki z Polską:

• walka z Kościołem Świętym
• walka ze szkolnictwem
• walka z narodową kulturą i sztuką
• eksterminacja elit bądź ich korumpowanie
• sowite nagradzanie zdrajców

Co według zaborców stanowiło o polskiej sile?

• Wiara Katolicka
• polska kultura wysoka
• polska sztuka
• polski język

Wszystkie te rzeczy rzeczywiście stanowią o niepodległości ducha i sprawiają, iż nie można go w prosty sposób skorumpować przez zaszczyty i dobra materialne.

Adolf Hitler w memoriale do niemieckich dowódców wskazywał na następujące elementy walki z Polakami. Polakom nie wolno było:

• uczęszczać do szkół średnich, zawodowych i wyższych
• odprawiać nabożeństw w języku polskim
• gromadzić się w zrzeszeniach, korporacjach, zjednoczeniach świeckich i kościelnych

Należało również:

• zamknąć polskie restauracje, kawiarnie i kina
• znieść polską prasę i wydawnictwa książek
• osoby niezdolne do przenarodowienia utrzymywać na najniższym stopniu kultury

Wszystkie te działania miały jeszcze jeden wspólny mianownik – zagłada polskiej inteligencji. Przełożyło się to na niewyobrażalne okrucieństwo w represjach wobec elit stosowane przez Niemców i Rosjan. Łączyło się to również z rozbudową sieci agentury. Józef Stalin przyznawał cynicznie, że nie trzeba kupować narodu wystarczy mieć inżynierów dusz, którzy zniewolą naród. Walka z polską inteligencją była precyzowana w załączniku paktu Ribbentrop – Mołotow.

Pod koniec artykułu Autorka celnie kwituje: "Od wrogów można się wiele nauczyć. Paradoksalnie, to często oni wyraźniej niż my sami, są w stanie dostrzec nasze mocne strony i docenić je, wypowiadając im walkę".


Autor: Piotr Motyka, Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka RP 2017.

RUSZAMY Z BLOGIEM NA 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI!

11 listopada RP 2018 będziemy obchodzić 100 lat od odzyskania Niepodległości, 16 grudnia RP 2017 rozpoczęliśmy odliczanie, a teraz ruszamy z blogiem Beskidzkiego Towarzystwa Oświatowego! W Imię Boże!