niedziela, 17 grudnia 2017

POLSKA NIEPOKONANA CZ.2 JAK MAMY ZWYCIĘŻAĆ?

W tym momencie chciałbym przedstawić własne rozważania. Walka prowadzona z tymi czynnikami, które według chcących nas pokonać stanowi o naszej mocy, powinna być dla nas wyraźną wskazówką, o co mamy dbać i do czego przywiązywać szczególną wagę, gdyż jest to rzeczywiście siłą polskiego narodu. Wiemy, że te formy walki są ciągle prowadzone, chociaż w inny sposób, być może bardziej wyrafinowany, ale przez to mogący nas zaskoczyć, więc nie dajmy się zaskoczyć. Oto analogiczne wskazania, co do tego, jaka powinna być Polska Niepokonana, a więc zaczynamy...

O co każdy Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej powinien szczególnie dbać?

 • Kościół Święty
 • szkolnictwo
 • narodowa kultura i sztuka
 • kształtowanie się elit
 • nie podążanie za opłacanymi zdrajcami

Co powinno być dla nas podstawą narodowej egzystencji?

 • Wiara Katolicka
 • polska kultura wysoka
 • polska sztuka
 • polski język

Oczywiście wszystko to wymaga przełożenia na naszą codzienność. Dbajmy więc o to, by Kościół Święty się rozwijał, a nade wszystko nie atakujmy, tylko brońmy. Bądźmy wdzięczni Kościołowi za bycie strażnikiem naszej wolności. Niech co do tej postawy panuje narodowy konsensus. Wspierajmy rozwój szkolnictwa. Nie pozwólmy by w polskiej szkole, polskie dzieci były wynaradawiane z Polskości. Wspierajmy rozwój naszej narodowej kultury i sztuki. Mamy cudowny kod kulturowy, nie musimy go importować, możemy go za to eksportować. Dbajmy o to, by w naszej Polsce, dominowała polska kultura i sztuka, polski sposób myślenia i wspierani byli polscy artyści. Dbajmy o to, by mogły ukształtować się nowe elity. Polska elita była na przestrzeni lat eksterminowana przez nazistów i komunistów, po to by Polska nigdy się nie odrodziła. Dziś, by się odrodzić potrzebujemy nowej elity, ale i szacunku dla elit. Wspierajmy nasze orły, gdyż ich awans ciągnie w górę nas wszystkich, nie ściągajmy ich w dół, nie blokujmy, pozwólmy rozwinąć skrzydła naszym nowym elitom. Nie dajmy się zwodzić opłacanym zdrajcom Polski. Cały ten nurt antynarodowy, antypatriotyczny, antypolski, to zdrajcy, którzy wpisują się w dziedzictwo nazistowskie i komunistyczne w naszej dzisiejszej Polsce. Rozpoznajmy ich i nie dajmy im posłuchu, gdyż można myśleć, że na ich konta wpływają przelewy z tytułem "Za zdradę Polski".


Bądźmy wdzięczni za to, że jesteśmy Niepodlegli i szczególnie doceniajmy możliwość:

 • uczestniczenia w nabożeństwach w języku polskim
 • uczęszczania do szkół
 • gromadzenia się w stowarzyszeniach
 • chodzenia do polskich restauracji i kin
 • czytania polskiej prasy i wydawania polskich książek
 • zdobywania wiedzy i utrzymywania się na poziomie kultury wysokiej


To wskazania dla wolnych Polaków. Wierzymy, że ta wolność będzie stawać się udziałem wszystkich Rodaków. Bądźmy Polską Niezwyciężoną, dla nas, ale i dla tych, którzy przed nami lali krew, byśmy dziś byli wolni. Wiedzmy co naszą mocą. Czołem Polsce Niepokonanej!


Autor: Piotr Motyka, Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka RP 2017.

POLSKA NIEPOKONANA CZ.1 JAK MAMY ZWYCIĘŻAĆ?

Do napisania niniejszego tekstu zainspirował mnie rewelacyjny artykuł p. Agnieszki Żurek "Sierp, młot i swastyka" zamieszczony w rubryce "Z kotła dziejów" w 46 numerze "wSieci Historii" z marca 2017 RP, którego temat przewodni brzmiał "Dumna i piękna. Polska na przestrzeni wieków niezwyciężona". Chciałbym rozłożyć ten artykuł na czynniki pierwsze i dołożyć pewne rozważania, dotyczące naszej dzisiejszej sytuacji, a więc zaczynamy...

Środki stosowane przez okupantów wobec Polski przez lata były właściwie niezmienne. W próbach wynaradawiania Polaków, komuniści sięgali po wzorce urzędników rosyjskiego caratu, natomiast naziści do wzorców pruskich. Oto sposoby walki z Polską:

• walka z Kościołem Świętym
• walka ze szkolnictwem
• walka z narodową kulturą i sztuką
• eksterminacja elit bądź ich korumpowanie
• sowite nagradzanie zdrajców

Co według zaborców stanowiło o polskiej sile?

• Wiara Katolicka
• polska kultura wysoka
• polska sztuka
• polski język

Wszystkie te rzeczy rzeczywiście stanowią o niepodległości ducha i sprawiają, iż nie można go w prosty sposób skorumpować przez zaszczyty i dobra materialne.

Adolf Hitler w memoriale do niemieckich dowódców wskazywał na następujące elementy walki z Polakami. Polakom nie wolno było:

• uczęszczać do szkół średnich, zawodowych i wyższych
• odprawiać nabożeństw w języku polskim
• gromadzić się w zrzeszeniach, korporacjach, zjednoczeniach świeckich i kościelnych

Należało również:

• zamknąć polskie restauracje, kawiarnie i kina
• znieść polską prasę i wydawnictwa książek
• osoby niezdolne do przenarodowienia utrzymywać na najniższym stopniu kultury

Wszystkie te działania miały jeszcze jeden wspólny mianownik – zagłada polskiej inteligencji. Przełożyło się to na niewyobrażalne okrucieństwo w represjach wobec elit stosowane przez Niemców i Rosjan. Łączyło się to również z rozbudową sieci agentury. Józef Stalin przyznawał cynicznie, że nie trzeba kupować narodu wystarczy mieć inżynierów dusz, którzy zniewolą naród. Walka z polską inteligencją była precyzowana w załączniku paktu Ribbentrop – Mołotow.

Pod koniec artykułu Autorka celnie kwituje: "Od wrogów można się wiele nauczyć. Paradoksalnie, to często oni wyraźniej niż my sami, są w stanie dostrzec nasze mocne strony i docenić je, wypowiadając im walkę".


Autor: Piotr Motyka, Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka RP 2017.

RUSZAMY Z BLOGIEM NA 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI!

11 listopada RP 2018 będziemy obchodzić 100 lat od odzyskania Niepodległości, 16 grudnia RP 2017 rozpoczęliśmy odliczanie, a teraz ruszamy z blogiem Beskidzkiego Towarzystwa Oświatowego! W Imię Boże!